განათლება

მთავრობის ახალი ბრძანება ამოქმედდა – რა შემთხვევაში იქნება სკოლებში სწავლა დაშვებული?

0

რა შემთხვევაში იქნება სკოლებში სასწავლო პროცესის დაშვებული? – აღნიშნულ საკითხს „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში შესული ცვლილება განსაზღვრავს. ახალი ბრძანება ძალაში 2020 წლის 9 ნოემბერს შევიდა. 

დოკუმენტის მიხედვით, საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა სასწავლო პროცესი უნდა განახორციელონ „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად.

„საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის განხორციელება დასაშვები იქნება, მხოლოდ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უშუალოდ ან ამ წესის მე-9 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული უწყებების დახმარებით განხორციელებული შემოწმების შედეგად სამუშაო ადგილებზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესრულებაზე გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე“ – აღნიშნულია ბრძანებაში.

ამავე ბრძანების მიხედვით, შეჩერდა ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამების განხორციელება.

მეტი

მსგავსი სიახლეები

Back to top button
Close